2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                             1
თებერვალი                                                         2    
მარტი                                                             3
აპრილი                                                             4
მაისი                                                              
ივნისი                                                           6  
ივლისი                                                             7
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                                                             9
ნოემბერი                                                           10  
დეკემბერი                                                             11

2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                   1                                          
მარტი                   2                                          
აპრილი   3                                                          
მაისი         4                                                    
ივნისი                                                              
ივლისი                                                              
აგვისტო 6                                                            
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი 7                                                            
ნოემბერი 8                                                            
დეკემბერი 9                                                            

2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                             1                                
მარტი                                       2                      
აპრილი                                                              
მაისი 3                                                            
ივნისი 4                                                            
ივლისი 5                                                            
აგვისტო 6                                                            
სექტემბერი 7                                                            
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი 9                                                            
დეკემბერი 10