2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 9
ნოემბერი 10
დეკემბერი 11

2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 1
მარტი 2
აპრილი 3
მაისი 4
ივნისი
ივლისი
აგვისტო 6
სექტემბერი
ოქტომბერი 7
ნოემბერი 8
დეკემბერი 9

2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 1
მარტი 2
აპრილი
მაისი 3
ივნისი 4
ივლისი 5
აგვისტო 6
სექტემბერი 7
ოქტომბერი
ნოემბერი 9
დეკემბერი 10