ლიტერატურული საქართველო

2020

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                               1             2
თებერვალი             3             4             5             6      
მარტი           7             8                                    
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                       9             10             11          
ივლისი     12             13             14             15             16
აგვისტო                                                              
სექტემბერი       17             18             19                          
ოქტომბერი   21             22               23           24             25  
ნოემბერი           26             27             28             29        
დეკემბერი                                                              

 

 

2007

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                     3                        
თებერვალი   4             5             6             7                
მარტი   8                           10             11             12  
აპრილი           13             14             15                      
მაისი       17             18             19             20            
ივნისი 21             22             23             24             25    
ივლისი             26           27             28             29        
აგვისტო                                                              
სექტემბერი               31                         32                    
ოქტომბერი         34             35             36             37          
ნოემბერი   38                           39             40             41  
დეკემბერი             42             43             44             45      

2006

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                         1             2             3        
თებერვალი     4             5             6             7              
მარტი     8             9             10             11             12
აპრილი             13             14             15             16      
მაისი         17             18             19             20          
ივნისი   21             22             23             24             25  
ივლისი             26             27             28             29      
აგვისტო                                                              
სექტემბერი 30             31             32             33             34    
ოქტომბერი           35             36             37             38        
ნოემბერი     39             40             41             42              
დეკემბერი 43             44             45             46             47    

 


2005

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                           1             2             3      
თებერვალი       4             5             6             7            
მარტი       8                           10             11            
აპრილი 12             13             14             15             16    
მაისი           17             18             19             20        
ივნისი     21             22             23             24              
ივლისი 25             26             27             28             29    
აგვისტო                                                              
სექტემბერი   30             31                           33             34  
ოქტომბერი             35             36             37             38      
ნოემბერი       39             40             41             42            
დეკემბერი   43             44             45             46             47  

 


2004

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                 1             2             3             4  
თებერვალი           5             6             7             8        
მარტი         9             10             11             12          
აპრილი   13             14             15             16             17  
მაისი             18             19             20             21      
ივნისი       22             23             24             25            
ივლისი   26             27             28             29             30  
აგვისტო           31             32             33             34        
სექტემბერი     35             36             37             38              
ოქტომბერი 39             40             41             42             43    
ნოემბერი         44             45             46             47          
დეკემბერი     48             49             50             51              

2003

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15           16               17            
მაისი   18             19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 


2002

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი     18             19             20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42                          
ნოემბერი 44             45             46             47             48    
დეკემბერი           49             50             51               52      

2001

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9             10             11                           13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41                           43          
ნოემბერი   44             45             46             47             48  
დეკემბერი             49             50             51             52      

2000

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი             1             2             3           4        
თებერვალი     5             6             7             8              
მარტი   9             10             11             12             13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41             42             43          
ნოემბერი   44             45             46             47             48  
დეკემბერი             49             50               51               52  

1999


თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1             2             3             4             5    
თებერვალი         6             7             8             9          
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

1998

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი                   28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            

1997

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი   18             19             20             21                
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34           35      
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

1996

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                       1             2             3          
თებერვალი   4             5             6                              
მარტი 8             9             10             11             12    
აპრილი                       14             15             16          
მაისი     17                                                       21
ივნისი             22             23             24             25      
ივლისი         26             27             28             29          
აგვისტო   30             31             32             33             34  
სექტემბერი           35             36             37                      
ოქტომბერი                                   41                          
ნოემბერი               44             45                                
დეკემბერი           48             49             50                      

1995

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი           1                           2             3        
თებერვალი     5             6             7                            
მარტი     8             9             10             11              
აპრილი             13                           15             16      
მაისი         17                                         20          
ივნისი   21                           23             24                
ივლისი 26             27                         28             29      
აგვისტო       30             31             32             33            
სექტემბერი 34             35             36                           38    
ოქტომბერი           39             40             41                      
ნოემბერი     43             44                                          
დეკემბერი                             49                           52    

1994

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1           2             3             4             5      
თებერვალი       6             7                           8            
მარტი       9             10             11             12            
აპრილი 13             14             15             16             17    
მაისი           18             19             20           21          
ივნისი     22             23             24             25              
ივლისი 26             27             28             29             30    
აგვისტო         31                           33             34          
სექტემბერი   35             36             37             38             39  
ოქტომბერი             40             41             42             43      
ნოემბერი                     44             45           46              
დეკემბერი                 47             48                              

1993

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 2           2               3             4             5    
თებერვალი         6             7                           9          
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი                       46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

1992

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                 1             2             3
თებერვალი             4             5             6             7      
მარტი           8             9             10             11        
აპრილი     12             13             14             15              
მაისი 16             17             18             19             20    
ივნისი         21                           23             24          
ივლისი                   26                           28             29
აგვისტო             30             31             32             33      
სექტემბერი       34             35             36             37            
ოქტომბერი   38             39             40             41             42  
ნოემბერი           43             44             45             46        
დეკემბერი       47             48             49             50            

 


1991

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი     18             19             20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44             45             46             47             48    
დეკემბერი           49                           51                      

 


1990

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9             10             11             12             13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41             42             43          
ნოემბერი   44             45             46             47             48  
დეკემბერი             49             50             51                    

 


1989

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი           1             2             3             4        
თებერვალი     5             6             7             8              
მარტი     9             10             11             12             13
აპრილი             14             15             16             17      
მაისი         18             19             20             21          
ივნისი   22             23             24             25             26  
ივლისი             27             28             29                 30  
აგვისტო       31             32             33             34            
სექტემბერი 35             36             37             38             39    
ოქტომბერი           40             41             42             43        
ნოემბერი     44             45             46             47              
დეკემბერი 48             49             50             51             52    

 


1988

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1             2             3             4             5    
თებერვალი         6             7             8             9          
მარტი                     11             12             13            
აპრილი 14             15             16             17             18    
მაისი           19             20             21             22        
ივნისი     23             24             25             26              
ივლისი 27             28             29             30             31    
აგვისტო         32             33             34             35          
სექტემბერი   36             37             38             39             40  
ოქტომბერი             41             42                           44      
ნოემბერი       45             46             47             48            
დეკემბერი   49             50                           51             52  

 


1987

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50         51                 52            

 


1986

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი 18               19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 


1985

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი 18               19               20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44           45               46             47             48    
დეკემბერი           49             50             51             52        

 

 


1984

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            

 

 


1983

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1           2             3             4             5      
თებერვალი       6             7             8             9            
მარტი       10             11             12             13            
აპრილი 14             15             16           17               18    
მაისი           19             20             21             22        
ივნისი     23             24             25             26              
ივლისი 27             28             29           30               31    
აგვისტო       32               33             34             35          
სექტემბერი   36             37             38             39             40  
ოქტომბერი             41             42             43             44      
ნოემბერი       45             46             47             48            
დეკემბერი   49             50             51             52                

 

 


1982

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1             2             3             4             5    
თებერვალი         6             7             8             9          
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40           41               42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

 

 


1981

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            

1980

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8             9    
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი 18               19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი                       37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 


1979

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9         10                 11             12               13
აპრილი           14             15             16                      
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41             42             43          
ნოემბერი   44         45                 46             47             48  
დეკემბერი             49             50             51             52      

 


1978

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი 1         2             3             4             5        
თებერვალი     6             7             8             9              
მარტი     10             11             12             13             14
აპრილი             15             16             17             18      
მაისი         19             20             21             22   23      
ივნისი                 24             25             26             27  
ივლისი             28             29             30             31      
აგვისტო       32             33             34             35            
სექტემბერი 36             37             38             39             40    
ოქტომბერი           41             42             43             44        
ნოემბერი         45                       46             47              
დეკემბერი 48             49             50             51             52    

 


1977

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი             2             3             4             5      
თებერვალი       6             7             8             9            
მარტი       10             11             12             13            
აპრილი 14             15             16             17             18    
მაისი           19             20             21             22        
ივნისი     23             24             25             26              
ივლისი 27             28             29             30             31    
აგვისტო         32             33             34             35          
სექტემბერი 36               37             38           39               40  
ოქტომბერი               41-42           43             44             45      
ნოემბერი       46             47             48             49            
დეკემბერი   50             51             52                              

 

 


1976

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი     14           15             16                 17         18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

 


1975

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი     1             2             3                           5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი 18               19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33                           35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46-47                           48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 


1974

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი 18               19               20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44         45                 46             47             48    
დეკემბერი           49             50             51             52        

 


1973

თვე / რიცხვი 1 <> 2 <> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <> 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9           10               11             12             13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32                           33             34
სექტემბერი             35             36             37             38      
ოქტომბერი         39             40             41             42          
ნოემბერი           43-44                   45             46             47  
დეკემბერი             48             49             50             51      

 


1972

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი             1             2             3             4      
თებერვალი       5             6             7             8            
მარტი     9             10             11             12             13
აპრილი             14             15             16             17      
მაისი         18             19             20             21          
ივნისი   22             23             24             25             26  
ივლისი             27             28             29             30      
აგვისტო       31             32             33             34            
სექტემბერი 35             36             37             38             39    
ოქტომბერი           40-41             42             43             44        
ნოემბერი     45                           46             47              
დეკემბერი 48             49             50             51             52    

 

 


1971

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1             2             3             4             5    
თებერვალი         6             7             8             9          
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34                      
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

1970

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1               2             3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            

 

 


1969

 

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი 18                             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 

 


1968

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16                     17  
მაისი                 18               19             20             21
ივნისი             22             23             24             25      
ივლისი         26             27             28             29          
აგვისტო   30             31             32             33             34  
სექტემბერი                 35-36           37         38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44         45                 46             47             48    
დეკემბერი         49               50             51             52        1967

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1         2             3             4             5        
თებერვალი     6             7             8             9              
მარტი     10             11             12             13             14
აპრილი             15             16             17             18      
მაისი         19             20             21                 22      
ივნისი                 23             24             25             26  
ივლისი             27             28             29             30      
აგვისტო       31             32             33               34          
სექტემბერი 35             36             37             38             39    
ოქტომბერი           40             41             42             43        
ნოემბერი             44-45                   46             47              
დეკემბერი 48             49             50               51           52    1966

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1           2             3             4             5      
თებერვალი       6             7             8             9            
მარტი       10             11             12             13            
აპრილი 14             15             16             17             18    
მაისი           19             20             21             22        
ივნისი     23             24             25             26              
ივლისი 27             28             29             30             31    
აგვისტო         32             33             34             35          
სექტემბერი   36             37             38             39             40  
ოქტომბერი             41             42             43             44      
ნოემბერი       45             46             47             48            
დეკემბერი   49             50             51             52                1965

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1             2             3             4             5    
თებერვალი         6             7             8             9          
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              1964

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            1963

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი               6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი 18                 19                 20         21             22
ივნისი             23             24             25             26   27  
ივლისი                       28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44           45               46             47             48    
დეკემბერი         49               50             51             52