ლიტერატურული გაზეთი. 1963, 2012 - 2020

2020

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                 1                           2
თებერვალი                           3                           4      
მარტი                         5                           6        
აპრილი                                                              
მაისი               7             8             9             10    
ივნისი       11                             12                        
ივლისი     13                           14                           15
აგვისტო                                                              
სექტემბერი       16                           17                          
ოქტომბერი   18                           19                           20  
ნოემბერი                         21                             22      
დეკემბერი                     23                             24          

 

 

2019

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                   1                          
თებერვალი 2                           3                                
მარტი 4                           5                           6    
აპრილი                       7                           8          
მაისი                   9                           10              
ივნისი             11                           12                    
ივლისი         13                           14                        
აგვისტო   15                                                          
სექტემბერი           16                           17                      
ოქტომბერი       18                           19                          
ნოემბერი 20                           21                           22    
დეკემბერი                         23                           24        

 

 

2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                             1                           2    
თებერვალი                       3                           4          
მარტი                     5                           6            
აპრილი               7                           8                  
მაისი           9                           10                      
ივნისი     11                           12                            
ივლისი 13                           14                           15    
აგვისტო                                                              
სექტემბერი   16                           17                           18  
ოქტომბერი                           19                           20      
ნოემბერი                                                 22            
დეკემბერი                 23                           24                

2015

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                               1                           2  
თებერვალი                         3                           4        
მარტი                         5                           6        
აპრილი                   7                           8              
მაისი               9                           10                  
ივნისი         11                           12                        
ივლისი     13                           14                           15
აგვისტო                                                              
სექტემბერი       16                           17                          
ოქტომბერი   18                           19                           20  
ნოემბერი                         21                           22        
დეკემბერი                     23                           24            

2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                               112                           113  
თებერვალი                         2                           3        
მარტი                         4                           5        
აპრილი                   6                           7              
მაისი               8                           9                  
ივნისი         10                           11                        
ივლისი     12                           13                           14
აგვისტო                                                              
სექტემბერი       15                           16                          
ოქტომბერი   17                           18                           19  
ნოემბერი                         20                           21        
დეკემბერი                     22                           23 24          

2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                   90                          
თებერვალი 91                           92                                
მარტი 93                           94                           95    
აპრილი                       96                                     97
მაისი                                                              
ივნისი             98                           99                    
ივლისი         100                           101                        
აგვისტო   102                                                          
სექტემბერი           103             104             105                      
ოქტომბერი                                   107                          
ნოემბერი 108                           109                           110    
დეკემბერი                         111                                    

2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                 68                            
მარტი                               70                           71  
აპრილი                         72                           73        
მაისი                     74                           75            
ივნისი                                                              
ივლისი           78                                                  
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი                                                              
დეკემბერი                                                              

1963

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5                                                            
მარტი                                                              
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                                                              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი                                                              
დეკემბერი