თბილისის უნივერსიტეტი

2019

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი             1                                                
მარტი                                       2                      
აპრილი                             3                             4  
მაისი                                       5                      
ივნისი         6                                                    
ივლისი       7                                                      
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                               8                              
ოქტომბერი                               9                           10  
ნოემბერი                                           11                  
დეკემბერი                                           12                  

 

 


2018

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი               1                                              
მარტი                       2                                 3    
აპრილი                                                           4  
მაისი                                 5                            
ივნისი             6                                                
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                 7                            
ოქტომბერი               8                                              
ნოემბერი 9                                                 10          
დეკემბერი                                 11                            

 

 


2017

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                         1                                    
მარტი                           2                                 3
აპრილი                                   4                          
მაისი       5                                                 6    
ივნისი                                         7                    
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                   9                                       10  
ნოემბერი                                 11                            
დეკემბერი           12                             13                    

 

 


2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                         1    
თებერვალი                                     2                        
მარტი                             3                             4  
აპრილი                                     5                 6      
მაისი                               7                             8
ივნისი                               9                              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                         10                    
ოქტომბერი     11                                                 12      
ნოემბერი 13  
დეკემბერი 14 152015

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                             1
თებერვალი                                                              
მარტი       2                         3                           4
აპრილი                                             5                
მაისი                             6                           7    
ივნისი                                 8                            
ივლისი               9                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                           10                               11  
ოქტომბერი                               12                         13    
ნოემბერი 14  
დეკემბერი 15 16-172014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                         1                                    
თებერვალი                       2                                      
მარტი                                   3                         4
აპრილი                                 5                         6  
მაისი                             7                                
ივნისი                                       8                      
ივლისი                 9                                            
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                             10                             11  
ოქტომბერი                                       12                   13  
ნოემბერი 14  
დეკემბერი 15 16