თბილისის უნივერსიტეტი 2004 - 2014


2013


თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3 4
აპრილი 5
მაისი 7
ივნისი 8 9
ივლისი 10-11
აგვისტო
სექტემბერი 12
ოქტომბერი 13 14
ნოემბერი 15 16
დეკემბერი 17
2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4 5
მაისი 6
ივნისი 8
ივლისი 9 10
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 11 12
ნოემბერი 13 15
დეკემბერი

2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3 4
აპრილი 5 6
მაისი 7
ივნისი 8 9
ივლისი 10
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 11 12
ნოემბერი 13 14
დეკემბერი

2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 1
მარტი 2
აპრილი 18
მაისი 4 20
ივნისი 6 7
ივლისი 8
აგვისტო
სექტემბერი 9 10
ოქტომბერი 11
ნოემბერი 12 13
დეკემბერი 14 15

2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3 4
აპრილი 5
მაისი 6 7
ივნისი 8 9
ივლისი 10
აგვისტო
სექტემბერი 11
ოქტომბერი 12
ნოემბერი 13
დეკემბერი 14 15

2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3 4
აპრილი 5 6
მაისი 7
ივნისი 8 9
ივლისი 10
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 11 12
ნოემბერი 13
დეკემბერი 14 15

2007

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 8
თებერვალი
მარტი 9
აპრილი 11 12
მაისი 13 14
ივნისი 15 16
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 17 18
ნოემბერი 19 20
დეკემბერი 21 22

2006

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3-4 5
მარტი 6 7 8
აპრილი 9 10
მაისი 12 13 14
ივნისი 15 16
ივლისი 17
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი

2005

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1


2
3თებერვალი
4

5


6

მარტი


78
9-
10
აპრილი
11

12

13-
15მაისი16
17ივნისი18

ივლისი


20

21
22

აგვისტო


სექტემბერი

23


24

25
ოქტომბერი26

ნოემბერი


28

2930
31

32

დეკემბერი33


34

352004

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი12
თებერვალი


3-
5

6


7-9
მარტი


10-
11

12

13-
15


აპრილი 16-
17


18-
19


20

21
მაისი
22

23

24


ივნისი

25
26

27


ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი28

29


30


ოქტომბერი31

32
33
ნოემბერი 34


35


3637
დეკემბერი

38

39

40