თბილისის უნივერსიტეტი 1982 - 1992


1992

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3-4
მარტი 5 6-7
აპრილი 8 9-10
მაისი 11-12 13
ივნისი 14 15
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 16-17 18-19
ოქტომბერი
ნოემბერი 20 23-24
დეკემბერი 25 26

1991

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2-3 4
მარტი 5 6-7 8
აპრილი 9 10
მაისი 11-12 13-14 15 16
ივნისი 17
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 18-19
ოქტომბერი 20
ნოემბერი 21-22 23 24-25
დეკემბერი 26-27

1990

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1-3 4
თებერვალი 5-6 7-8
მარტი 9-10 11-12
აპრილი 13 14-15 16
მაისი 17 18-20
ივნისი 21
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 22-26
ოქტომბერი 27 28-29
ნოემბერი 30 31-32 33
დეკემბერი 34-35 36

1989

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2-3 4-5
თებერვალი 6
მარტი 7-8 9-10 11
აპრილი 12-13 14
მაისი 15 16-17 18 19-20
ივნისი 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 23-24 25 26-27
ნოემბერი 28-29 30-31
დეკემბერი 32-34 35-36

1988

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3 4 5
მარტი 6 7 8 9
აპრილი 10 11 12 13
მაისი 14 15 16-17
ივნისი 18 19-20 21-22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-24 25 26 27
ოქტომბერი 28 29 30-31 32
ნოემბერი 33-34 35 36
დეკემბერი 37 38 39-40

1986

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3-4
თებერვალი 5 6-7
მარტი 8 9
აპრილი 11 12 13-14 15
მაისი 16 17 18-19
ივნისი 20 21 22
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 23-25 26 27
ოქტომბერი 28 29-30 31
ნოემბერი 32 33 34
დეკემბერი 35-36 37 38

1985

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6
მარტი 7 8-9 10 11-12 13
აპრილი 14 15 16-17
მაისი 18-19 20 21
ივნისი 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24-26 27 28-29
ოქტომბერი 30-31 32-33
ნოემბერი 34 35-36 37
დეკემბერი 38-39 40

1983

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1-2 3-5 6
თებერვალი 7 8-9
მარტი 10 11-12 13
აპრილი 14-15 16 17
მაისი 18 19
ივნისი 20 21-22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 24-26 27 28 29
ოქტომბერი 30 31 32-33
ნოემბერი 34 35 36 37
დეკემბერი 38 39 40

1982

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3
თებერვალი 4 5-6 7-8
მარტი 9 11-12
აპრილი 13 14 15-16 17
მაისი 18 19
ივნისი 20-21 22 23
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 25 26 27
ოქტომბერი 28-29 30-31 32
ნოემბერი 33 34 35 36
დეკემბერი 37 38 39 40