ბოლშევიკური კადრებისათვის

1939

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3 4 5
მარტი 6 7 8 9-10 11
აპრილი 12 13 14
მაისი 15 16
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი

1937

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2 3 4
თებერვალი 5 6 8
მარტი 9 10 11
აპრილი 12 13
მაისი 14 15 16
ივნისი 17 18
ივლისი 19
აგვისტო 20
სექტემბერი 21
ოქტომბერი 22 23 24
ნოემბერი 25 26
დეკემბერი 27 28 29

1936

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2 3 4
მარტი 5 6 7
აპრილი 8 9
მაისი 10 11 12
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 17 18
ოქტომბერი 19 20 21 22
ნოემბერი 23 24 25
დეკემბერი 26 27

1935

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3
მარტი 4 5
აპრილი 6 7 8
მაისი 9 10 11
ივნისი 12
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 14 15
ოქტომბერი 16 17
ნოემბერი 18 19
დეკემბერი 20 21 22 23

1934

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4 5
მაისი 6 7 8 9
ივნისი 10 11
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 14 15 16
ნოემბერი 17 18-19
დეკემბერი 20 21

1933

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 1
ნოემბერი 2 3
დეკემბერი 4 5 6