ბანკები და ფინანსები

2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 350 351
თებერვალი 352 353 355
მარტი 356 357 358 359 360
აპრილი 361 362 363
მაისი 364 365 366 367
ივნისი 368 369 370 371
ივლისი 372 373 374 375
აგვისტო 376
სექტემბერი 377 378
ოქტომბერი 379 380
ნოემბერი 381 382 383
დეკემბერი 384 385 386 387 388

2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი


თებერვალი


მარტი


7

8აპრილი
9

10

1112

მაისი


13

14

15

16

ივნისი 1718

19

ივლისი
20

21

22

23აგვისტო


24
25

26

სექტემბერი27

ოქტომბერი

28

29
ნოემბერი30

31


დეკემბერი2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი1


2
3თებერვალი

4

5

6


7

მარტი
8

9

10

11
აპრილი
12

13


14

მაისი15

16

17

18
ივნისი
19

20

21

22

23
ივლისი

24

25

26

27


აგვისტო


28

29

30

31

სექტემბერი


ოქტომბერი

32ნოემბერი

33

34

35

დეკემბერი

36

37


38

2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი


1

2თებერვალი

3

4

5

6


მარტი

7

8

9

10

11
აპრილი

12
13

14


მაისი15
16


17ივნისი

18

19

20

21


ივლისი
22
23

24

25

26

აგვისტო27

28


სექტემბერი


29

30

31
ოქტომბერი
32

33

34


ნოემბერი


35

36

37
დეკემბერი
38

39
40

41

2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 1
მარტი
აპრილი 2 3
მაისი 4 5 6
ივნისი 9 10
ივლისი 12 13 14
აგვისტო 15
სექტემბერი
ოქტომბერი 16 17 18
ნოემბერი 19 20 21 22
დეკემბერი 23 24 25 26 27