გაზეთი "კომუნისტი" 1990 წლის 10 ნოემბრამდე გამოდიოდა, შემდეგ იცვლის სახელწოდებას "ახალი საქართველო", რომელიც გამოდიოდა 1990 წლის 6 ნეომბრიდან 4 დეკემბრამდე, შემდეგში ეწოდება "საქართველოს რესპუბლიკა" 1990 წლის 10 დეკემბრიდანთვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი                                                              
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                                                              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი                           1 2-3 4   5-6   7   8 9   10-11   12   13-14 15  
დეკემბერი   16-17   18