2019

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                               1             2             3  
თებერვალი           4             5             6             7        
მარტი           8             9             10             11        
აპრილი     12             13             14             15              
მაისი               16             17             18             19    
ივნისი         20             21             22             23          
ივლისი     24             25             26                            
აგვისტო                                                       27      
სექტემბერი       28             29             30             31            
ოქტომბერი   32             33             34             35             36  
ნოემბერი           37             38             39             40        
დეკემბერი       41             42             43                          2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                         1             2      
თებერვალი       3             4/6             7             8            
მარტი     9             10             11             12             13
აპრილი             14             15             16             17      
მაისი                       18             19             20          
ივნისი   21             22             23             24             25  
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                             26             27             28    
ოქტომბერი           29             30             31             32        
ნოემბერი     33             34             35             36              
დეკემბერი 37             38             39             40                  

 


2015

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                           1             2    
თებერვალი         3             4,5,6             7             8          
მარტი         9             10             11             12          
აპრილი   13             14                           15             16  
მაისი             17             18             19             20      
ივნისი       21             22             23             24            
ივლისი   25                                                          
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                 26             27              
ოქტომბერი 28             29             30             31             32    
ნოემბერი         33             34             35                   36    
დეკემბერი     37             38             39             40              

 


2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                           2  
თებერვალი           3             4         5-6-7                 8        
მარტი           9             10             11             12        
აპრილი     13             14             15                            
მაისი 16             17             18             19             20    
ივნისი         21             22             23             24          
ივლისი     25                                                        
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                   26             27            
ოქტომბერი   28             29             30             31             32  
ნოემბერი           33             34             35             36        
დეკემბერი       37             38             39             40            

 


2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                 1             2             3
თებერვალი             4             5             6             7      
მარტი             8             9             10             11,
12,
13
     
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი   18                             19           20             21  
ივნისი           22             23             24             25        
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                     26             27          
ოქტომბერი     28             29             30             31             32
ნოემბერი             33             34             35             36      
დეკემბერი         37             38             39             40          

 


2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                     1                 2,3,4      
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14                           15             16          
მაისი     17             18             19             20             21
ივნისი             22             23             24             25      
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                       26             27        
ოქტომბერი     28               29             30             31            
ნოემბერი 32             33             34             35             36    
დეკემბერი           37             38             39             40        

 


2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი     9             10             11             12             13
აპრილი             14             15             16                    
მაისი         17             18             19             20          
ივნისი   21             22             23             24             25  
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                             26             27             28    
ოქტომბერი           29             30             31             32        
ნოემბერი     33             34             35             36              
დეკემბერი 37             38             39             40                  

 


2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                         1             2      
თებერვალი       3             4             5             6            
მარტი       7             8             9             10            
აპრილი 11             12             13             14             15    
მაისი           16             17             18             19        
ივნისი     20             21             22-23             24-25              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                               26                           28  
ოქტომბერი             29             30             31             32      
ნოემბერი       33             34             35             36            
დეკემბერი   37             38             39             40                

 


2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                             1             2             3    
თებერვალი         4             5             6             7          
მარტი         8             9             10             11          
აპრილი   12             13             14             15             16  
მაისი             17             18             19             20      
ივნისი       21             22             23             24            
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                   25             26             27              
ოქტომბერი 28             29             30             31             32    
ნოემბერი         33             34             35             36          
დეკემბერი     37             38             39             40              

 


2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                               1             2-3
თებერვალი             4             5-6             7             8      
მარტი           9             10             11             12        
აპრილი     13             14             15             16              
მაისი 17             18             19             20             21    
ივნისი         22             23             24             25-26          
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                   27-28             29            
ოქტომბერი   30             31-32             33             34             35  
ნოემბერი           36             37             38             39        
დეკემბერი       40-41             42             43             44