1961

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1           2                 3                   4          
თებერვალი                         5                 6                  
მარტი 7             8             9                 10             11
აპრილი             12               13           14                    
მაისი 15             16               17             18                
ივნისი 19                     20               21                      
ივლისი 22                                                            
აგვისტო                                                              
სექტემბერი 23           24               25             26             27    
ოქტომბერი           28               29             30             31      
ნოემბერი       32                         33                            
დეკემბერი                                                              

1960

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1           2       3             4                  
თებერვალი                       5             6             7          
მარტი       8             9                           10            
აპრილი 11                   12       13             14                  
მაისი 15         16             17             18             19        
ივნისი     20                       21                 22              
ივლისი 23                                                            
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                 24             25             26             27  
ოქტომბერი             28             29             30             31      
ნოემბერი             32             33             34       35            
დეკემბერი   36             37             38               39              

1959

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი               1                     2                        
თებერვალი                       3               4             5        
მარტი                       6                     7                
აპრილი       8                   9                   10              
მაისი 11                     12           13               14          
ივნისი       15                                   16                  
ივლისი     17                                                        
აგვისტო                                                              
სექტემბერი         18           19             20             21            
ოქტომბერი   22             23             24             25             26  
ნოემბერი           27             28             29             30        
დეკემბერი       31             32           33               34            

1958

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1                     2             3                    
თებერვალი                             4             5                  
მარტი 6                   7             8                          
აპრილი 9                   10                       11                
მაისი 12                     13                               14      
ივნისი           15                       16                          
ივლისი 17                                                            
აგვისტო                                                              
სექტემბერი           18                 19             20                  
ოქტომბერი 21                         22               23               24  
ნოემბერი       25                   26                             27    
დეკემბერი                     28                 29                 30    

1957

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3                          
თებერვალი           4             5             6             7        
მარტი           8             9             10             11        
აპრილი     12                                         14              
მაისი 15             16             17             18             19    
ივნისი             20             21             22             23      
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი           24             25             26             27        
ოქტომბერი       28             29                     30     31            
ნოემბერი 32     33                     34             35             36    
დეკემბერი             37                         39             40        

1956

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1                         2                   3        
თებერვალი                                 4               5            
მარტი     6                     7             8                   9
აპრილი                       10                 11             12      
მაისი                   13                 14                 15      
ივნისი           16             17                   18                
ივლისი       19                                                      
აგვისტო                                                              
სექტემბერი         20             21             22             23          
ოქტომბერი     24             25             26             27             28
ნოემბერი           29               30             31             32      
დეკემბერი             33         34                 35         36          

1955

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2                 3                    
თებერვალი                     4             5             6            
მარტი       7             8             9             10            
აპრილი 11             12             13             14                  
მაისი 15               16                 17             18            
ივნისი     19                       20                           21    
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი             22               23             24             25    
ოქტომბერი               26             27             28             29    
ნოემბერი           30                         31             32          
დეკემბერი     33                         34               35              

1954

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1                   2         3             4                
თებერვალი                         5       6     7             8        
მარტი           9             10             11             12        
აპრილი     13             14             15             16              
მაისი     17             18                   19       20             21
ივნისი                 22                   23                   24    
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი     25             26               27             28            
ოქტომბერი       29             30             31             32         33  
ნოემბერი           34                     35             36              
დეკემბერი     37             38             39             40              

1953

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი           1             2             3             4        
თებერვალი                   5             6             7              
მარტი     8             9             10             11             12
აპრილი             13             14             15             16      
მაისი                       18             19             20          
ივნისი   21             22             23                 24            
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი     25             26             27             28              
ოქტომბერი 29             30             31             32             33    
ნოემბერი         34             35             36             37          
დეკემბერი     38               39       40                 41              

1952

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                    5                                          
თებერვალი                                                              
მარტი                                                              
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                                         1             2      
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი 3               4                           6             7  
ოქტომბერი             8             9             10             11      
ნოემბერი       12             13             14               15          
დეკემბერი   16             17             18             19             20