2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1 2   3       4 5 6 7       8   9 10       11 12 13 14    
თებერვალი       15 16       17     18         19   20         21   22          
მარტი   23   24         25   26         27 28 29         30 31 32         33 34
აპრილი 35         36 37 38         39 40 41         42 43 44         45 46 47    
მაისი       48 49 50         51 52 53     54 55     56         57 58 59        
ივნისი 60 61 62         63 64 65         66 67 68         69 70 71         72 73  
ივლისი 74         75 76 77         78 79 80                                
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი                                                              
დეკემბერი                                                              2015

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი           1     2       3 4 5 6       7 8 9 10       11 12 13 14  
თებერვალი     15 16 17 18       19 20 21 22       23 24 25 26       27 28 29 30        
მარტი     31 32 33 34       35 36 37 38       39 40 41 42       43 44 45 46       47
აპრილი 48 49 50       51 52 53           54 55 56       57 58 59 60       61 62 63  
მაისი 64       65 66 67 68       69 70 71 72       73 74 75 76       77 78 79 80    
ივნისი   81 82 83 84       85 86 87 88       89 90 91 92       93 94 95 96       97  
ივლისი 98 99 100       101 102 103 104       105 106 107 108       109 110 111 112       113   114 115
აგვისტო       116 117 118 119       120 121 122 123       124 125   126       127 128 129 130      
სექტემბერი 131 132   133       134 135 136 137       138 139 140 141         143 144 145       146 147  
ოქტომბერი 148 149       150 151 152 153       154 155 156 157       158 159 160 161       162 163 164 165  
ნოემბერი     166 167 168 169       170 171 172 173       174 175 176 177         178 179 180        
დეკემბერი 181 182 183 184       185 186 187 188         189 190 191         192 193 194            2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                               112                           113  
თებერვალი                         2                           3        
მარტი                         4                           5        
აპრილი                   6                           7              
მაისი               8                           9                  
ივნისი         10                           11                        
ივლისი     12                           13                           14
აგვისტო                                                              
სექტემბერი       15                           16                          
ოქტომბერი   17                           18                           19  
ნოემბერი                         20                           21        
დეკემბერი                     22                           23 24          2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6         7   8   9     10   11   12     13   14      
მარტი   15     16   17   18     19   20   21     22   23   24     25   26   27  
აპრილი   28   29   30     31   32 33       34   35 36       37   38 39       40  
მაისი   41           42 43 44       45 46 47 48       49 50 51 52       53 54 55 56
ივნისი       57 58 59 60       61 62 63 64       65 66 67 68       69 70 71 72      
ივლისი   73 74 75 76       77 78 79 80       81 82 83 84       85 86 87 88       89 90
აგვისტო 91 92       93 94 95 96       97 98 99 100       101 102 103 104       105 106 107 108  
სექტემბერი     109 110 111 112       113 114 115 116       117 118 119 120       121 122 123 124        
ოქტომბერი 125 126 127 128       129 130 131 132       133 134 135 136       137 138 139 140       141 142 143
ნოემბერი 144       145 146 147 148       149 150 151 152       153 154 155 156       157 158 159 160    
დეკემბერი     161 162 163 164       165 166 167 168       169 170 171 172       173 174 175 176        2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                 4   5         6   7         8
თებერვალი   9         10   11         12   13         14   15         16      
მარტი 17         18   19         20   21         22   23         24   25    
აპრილი     26   27         28                 29         30   31          
მაისი 32   33         34   35         36   37         38   39         40   41
ივნისი         42   43         44   45         46   47         48   49      
ივლისი     50   51         52   53         54   55         56   57         58
აგვისტო   59         60   61         62   63         64   65             66  
სექტემბერი       67   68         69   70         71   72         73   74        
ოქტომბერი   75   76         77   78         79   80         81   82            
ნოემბერი 84         85   86         87   88         89   90         91   92    
დეკემბერი       93   94         95   96             97             98        2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი 16   17         18   19         20   21         22   23         24   25
აპრილი         26   27         28   29         30   31             32      
მაისი     33   34         35   36         37   38         39   40         41
ივნისი   42         43   44         45   46         47   48         49   50  
ივლისი         51   52         53   54         55   56         57   58      
აგვისტო   59   60         61   62         63   64         65   66         67  
სექტემბერი 68         69   70         71   72         73   74         75   76    
ოქტომბერი       77   78         79   80         81   82         83   84        
ნოემბერი 85   86         87   88         89   90         91   92         93    
დეკემბერი 94         95   96         97   98           99 100         101        2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1       2     3   4   5         6         8   9   10  
თებერვალი   11   12   13     14   15   16     17   18   19     20   21   22        
მარტი   23   24   25         26   27     28   29   30     31   32   33     34  
აპრილი 35             36   37     38   39   40     41   42   43     44   45    
მაისი 46     47   48   49     50   51   52     53   54   55     56   57   58    
ივნისი 59   60         61   62         63   64         65   66         67    
ივლისი 68         69   70         71   72         73   74       75     76    
აგვისტო     77   78         79   80         81   82         83   84         85
სექტემბერი   86         87   88         89   90         91   92         93   94  
ოქტომბერი         95   96         97             99   100         101   102      
ნოემბერი   103   104         105   106         107   108             109         110  
დეკემბერი   111         112   113         114   115         116   117                2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი           1   2   3     4   5   6     7   8   9     10   11   12
თებერვალი     13   14   15     16   17   18     19   20   21     22   23   24      
მარტი     25   26         28   29   30     31   32   33     34   35   36     37
აპრილი   38   39     40     41 42     43   44   45         46   47     48   49  
მაისი   50     51   52   53     54   55   56     57   58   59     60   61   62  
ივნისი   63   64   65     66   67   68     69   70   71     72   73   74     75  
ივლისი   76   77     78   79   80     81   82   83     84   85   86     87   88  
აგვისტო 89     90   91   92     93   94   95     96   97   98     99   100        
სექტემბერი 101   102   103     104   105   106     107   108   109     110   111   112     113    
ოქტომბერი 114   115     116   117   118     119   120   121     122   123   124     125   126   127
ნოემბერი     128   129   130     131   132   133     134   135   136     137   138   139      
დეკემბერი 140   141   142     143   144   145     146   147   148     149   150   151     152    2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1   2     3   4   5     6   7   8     9   10   11     12   13
თებერვალი   14     15   16   17     18   19   20     21   22   23     24   25      
მარტი 26     27   28   29     30   31   32     33   34   35     36   37   38    
აპრილი 39   40   41     42   43   44     45   46   47     48   49   50     51    
მაისი 52   53     54   55   56     57   58   59     60   61   62     63   64   65
ივნისი     66   67   68     69   70   71     72   73   74     75   76   77      
ივლისი 78   79   80     81   82   83     84   85   86     87   88   89     90   91
აგვისტო   92     93   94   95       96 97 98 99     100 101 102 103 104     105   106   107  
სექტემბერი   108   109   110     111   112   113     114   115   116     117   118   119     120  
ოქტომბერი   121   122     123   124   125     126   127   128     129   130   131     132   133  
ნოემბერი 134     135   136   137     138   139   140     141   142   143     144   145   146    
დეკემბერი   147   148   149     150   151   152     153   154   155     156   157   158     159