კვირის პალიტრა

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
          1             2             3             4        
    5             6             7             8              
  9             10             11             12             13  
          14             15             16             17        
      18             19             20             21            
22             23             24             25             26    
          27             28             29             30        
    31             32             33             34             35
            36             37             38             39      
        40             41             42             43          
  44             45             46             47             48  
            49             50             51             52      


კვირის პალიტრა

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      1     2             3             4             5      
      6             7             8             9            
      10             11             12             13            
14             15             16             17             18    
          19             20               21           22        
    23             24             25             26              
27             28             29             30             31    
        32             33             34             35          
  36             37             38             39             40  
            41             42             43             44      
      45             46             47             48            
  49             50             51             52             53  


კვირის პალიტრა

2016

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8             9    
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი   18             19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50             51             52          

 


2015

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9             10             11             12             13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41             42             43          
ნოემბერი   44             45             46             47             48  
დეკემბერი             49             50             51             52      

 


2014

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1     2             3             4             5        
თებერვალი     6             7             8             9              
მარტი     10             11             12             13             14
აპრილი             15             16             17             18      
მაისი         19             20             21             22          
ივნისი   23             24             25             26             27  
ივლისი               28           29             30             31      
აგვისტო       32             33             34             35            
სექტემბერი 36             37             38             39             40    
ოქტომბერი           41               42           43             44        
ნოემბერი 1   45             46             47             48              
დეკემბერი 49             50             51             52             53    

 


2013

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი               1 2 3 4 5 6(1) 7 8 9 10 11 12 13(2) 14 15 16 17 18 19 20(3) 21 22 23 24
თებერვალი 25 26 27(4) 28 29 30 31 32 33 34(5) 35 36 37 38 39 40 41(6) 42 43 44 45 46 47 48(7) 49 50 51 52      
მარტი 53 54 55(8) 56 57 58 59 60 61 62(9) 63 64 65 66 67 68 69(10) 70 71 72 73 74 75 76(11) 77 78 79 80 81 82 83(12)
აპრილი 84 85 86 87 88 89 90(13) 91 92 93 94 95 96 97(14) 98 99 100 101 102 103 104(15) 105 106 107 108 109 110 111(16) 112 113  
მაისი 114 115 116 117     118 119 120 121 122 123(17) 124 125 126 127 128 129 130(18) 131 132 133 134 135 136 137(19) 138 139 140 141 142
ივნისი 143 144(20) 145 146 147 148 149 150 151(21) 152 153 154 155 156 157 158(22) 159 160 161 162 163 164 165(23) 166 167 168 169 170 171 172(24)  
ივლისი 173 174 175 176 177 178 179(25) 180 181 182 183 184 185 186(26) 187 188 189 190 191 192 193(27) 194 195 196 197   198 199(28) 200 201 202
აგვისტო 203 204 205 206(29) 207 208 209 210 211 212 213(30) 214 215 216 217 218 219(31) 220 221 222 223 224 225 226(32) 227 228 229 230 231 232  
სექტემბერი 233(33) 234 235 236 237 238 239 240(34) 241 242 243 244 245 246 247(35) 248 249 250 251 252 253 254(36) 255 256 257 258 259 260 261(37) 262  
ოქტომბერი 263 264 265 266 267 268(38) 269 270 271 272 273 274 275(39) 276 277 278 279 280 281 282(40) 283 284 285 286 287 288 289(41) 290 291 292 293
ნოემბერი 294 295 296(42) 297 298 299 300 301 302 303(43) 304 305 306 307 308 309 310(44) 311 312 313 314 315 316 317(45) 318 319 320 321 322 323  
დეკემბერი 324(46) 325 326 327 328 329 330 331(47) 332 333 334 335 336 337 338(48) 339 340 341 342 344 345(49) 346 347 348 349 350 351 352(50) 353 354  

 


2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                               3             4             5  
თებერვალი           6             7             8             9        
მარტი         10             11             12             13          
აპრილი   14             15             16             17             18  
მაისი             19             20             21             22      
ივნისი       23             24             25             26            
ივლისი   27             28             29             30             31  
აგვისტო           32             33             34             35        
სექტემბერი     36             37             38             39              
ოქტომბერი 40             41             42             43             44    
ნოემბერი         45             46             47             48          
დეკემბერი     49             50             51             52              

 


2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი             10             11             12             13      
აპრილი       14             15             16             17            
მაისი   18             19             20             21             22  
ივნისი           23             24             25             26        
ივლისი       27             28             29             30            
აგვისტო 31             32             33             34             35    
სექტემბერი         36             37             38             39          
ოქტომბერი     40             41             42             43             44
ნოემბერი             45             46             47             48      
დეკემბერი         49             50                           52          

2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი       1             2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი     18             19             20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44             45             46             47             48    
დეკემბერი           49             50             51             52        

 


2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი         1             2             3             4          
თებერვალი   5             6             7             8                
მარტი   9             10             11             12             13  
აპრილი           14             15             16             17        
მაისი       18             19             20             21            
ივნისი 22             23             24             25             26    
ივლისი           27             28             29             30        
აგვისტო     31             32             33             34             35
სექტემბერი             36             37             38             39      
ოქტომბერი         40             41             42             43          
ნოემბერი   44             45             46             47             48  
დეკემბერი             49             50             51             52      

 


2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი             1             2             3             4      
თებერვალი       5             6             7             8            
მარტი     9             10             11             12             13
აპრილი             14             15             16             17      
მაისი         18             19             20             21          
ივნისი   22             23             24             25             26  
ივლისი             27             28             29             30      
აგვისტო       31             32             33             34            
სექტემბერი 35             36             37             38             39    
ოქტომბერი           40             41             42             43        
ნოემბერი     44             45             46             47              
დეკემბერი 48             49             50             51             52